Pentatrichomonas hominis

Występowanie pasożyta Pentatrichomonas hominis Zasiedla jelito grube człowieka, rzadziej inne fragmenty przewodu pokarmowego. Objawy zarażenia pasożytem Pentatrichomonas hominis Infekcja często przebiega bezobjawowo, ale może powodować