Listrophorus gibbus

Relevancja Kliniczna Listrophorus gibbus to roztocz pasożytujący na królikach, może powodować podrażnienie skóry i przenosić inne patogeny. Metody Leczenia Typowe leczenie obejmuje użycie akarycydów, a

Coenurus cerebralis

Relevancja Kliniczna Coenurus cerebralis jest przyczyną choroby znaną jako koenuroza, która dotyka głównie owce, prowadząc do problemów neurologicznych i potencjalnie śmierci. Metody Leczenia Chirurgiczne usunięcie

Encephalitozoon cuniculi

Występowanie Pasożyta Encephalitozoon cuniculi jest mikrosporydiem występującym u wielu gatunków zwierząt, w tym u królików, gryzoni, ptaków, kotów i psów. Jest również zoonozą, co oznacza,

Taenia pisiformis

Występowanie Pasożyta Taenia pisiformis jest tasiemcem, który najczęściej występuje u psowatych jako ostateczni gospodarze i królików lub gryzoni jako gospodarze pośredni. Geograficznie rozpowszechniony jest głównie

Taenia (Multiceps) serialis

Występowanie Pasożyta Taenia (Multiceps) serialis występuje głównie u psowatych, które pełnią rolę ostatecznego gospodarza. Larwalne postacie mogą infekować mięśnie, ośrodkowy układ nerwowy i inne tkanki

Protostrongylus

Występowanie pasożyta Rodzaj Protostrongylus obejmuje gatunki nicieni pasożytniczych, które występują głównie w układzie oddechowym owiec, kóz oraz innych zwierząt kopytnych. Są one rozpowszechnione na całym

Eimeria stiedai

Występowanie pasożyta Eimeria stiedai jest pasożytem specyficznym dla królików, często występującym w warunkach przeludnienia i słabej higieny w hodowlach. Objawy zarażenia Infekcja powoduje kliniczne objawy

Passalurus ambiguus

Występowanie pasożyta Passalurus ambiguus, nazywany oxyurida królików, jest specyficznym pasożytem przewodu pokarmowego (jelita grube i ślepe) królików domowych i dzikich. Objawy zarażenia Swędzenie w okolicy

Trichuris leporis

Występowanie Trichuris leporis występuje głównie w jelicie grubym królików. Objawy zarażenia Zakres objawów jest szeroki – od braku objawów po ciężkie zapalenie jelit, biegunkę, utratę

Eimeria piriformis

Występowanie pasożyta Eimeria piriformis Zasiedla głównie jelito cienkie i ślepe królików, bytując na powierzchni komórek nabłonkowych i powodując lokalne uszkodzenia. Objawy zarażenia pasożytem Eimeria piriformis