Graphidium strigosum

Występowanie pasożyta Graphidium strigosum Zasiedla żołądek królików, zarówno dzikich, jak i domowych. Objawy zarażenia pasożytem Graphidium strigosum Infekcja często przebiega bezobjawowo, ale u niektórych zwierząt

Obeliscoides cuniculi

Występowanie pasożyta Obeliscoides cuniculi Zasiedla żołądek i początkowe odcinki jelita cienkiego królików. Objawy zarażenia pasożytem Obeliscoides cuniculi Objawy zarażenia mogą być subtelne lub obejmować spadek

Sarcocystis cuniculi

Występowanie pasożyta Sarcocystis cuniculi Zazwyczaj pasożytuje w tkankach mięśniowych królików oraz innych gatunków zwierząt, w tym drapieżników, które mogą działać jako żywiciele ostateczni. Objawy zarażenia