Trichuris leporis

Występowanie Trichuris leporis występuje głównie w jelicie grubym królików. Objawy zarażenia Zakres objawów jest szeroki – od braku objawów po ciężkie zapalenie jelit, biegunkę, utratę

Eimeria piriformis

Występowanie pasożyta Eimeria piriformis Zasiedla głównie jelito cienkie i ślepe królików, bytując na powierzchni komórek nabłonkowych i powodując lokalne uszkodzenia. Objawy zarażenia pasożytem Eimeria piriformis

Eimeria coecicola

Występowanie pasożyta Eimeria coecicola Zasiedla głównie jelicie ślepe królików, gdzie może powodować koksdydiozę. Objawy zarażenia pazożytem Eimeria coecicola Objawy mogą być subkliniczne, ale mogą również

Trichostrongylus retortaeformis

Występowanie pasożyta Trichostrongylus retortaeformis Zasiedla głównie jelito cienkie królików i zajęcy, gdzie może powodować trichostrongylozę. Objawy zarażenia pasożytem Trichostrongylus retortaeformis Objawy mogą obejmować spadek wagi,

Cittotaenia pectinata

Występowanie pasożyta Cittotaenia pectinata Zasiedla przewód pokarmowy królików i innych gryzoni, często lokalizując się w jelicie cienkim. Objawy zarażenia pasożytem Cittotaenia pectinata Objawy zarażenia mogą

Cittotaenia ctenoides

Występowanie pasożyta Cittotaenia ctenoides Zasiedla przewód pokarmowy, głównie jelito cienkie gryzoni i innych małych ssaków. Objawy zarażenia pasożytem Cittotaenia ctenoides Może nie dawać wyraźnych objawów,

Eimeria intestinalis

Występowanie pasożyta Eimeria intestinalis Zasiedla głównie jelito cienkie i ślepe królików, gdzie rozwija się i powoduje uszkodzenia tkankowe. Objawy zarażenia pasożytem Eimeria intestinalis Objawy mogą

Eimeria perforans

Występowanie pasożyta Eimeria perforans Zasiedla jelito grube królików, powodując lokalne uszkodzenia ściany jelita i zaburzenia funkcji trawiennych. Objawy zarażenia pasożytem Eimeria perforans Infekcja może przebiegać

Eimeria media

Występowanie pasożyta Eimeria media Zasiedla głównie jelito cienkie królików domowych i dzikich, powodując uszkodzenia błony śluzowej i zaburzenia wchłaniania. Objawy zarażenia pasożytem Eimeria media Objawy